Strona główna

Koszty lekcji

Ćwiczenia wymowy

Czasowniki nieregularne

500 najczęściej używanych
angielskich słów

English language

Chinese flag 中国语文 Chinese flag

St. Peter Mancroft
(c) 2020 Martin Harris

Koszty lekcji


Indywidualne lekcje

1 godzina £37 + £5 wieczorem
1.5 godzin

proszę zadzwoń

2 godziny proszę zadzwoń

w grupach
2 osoby

1 godzina £23 (w sumie £46) + £5 wieczorem
1.5 godzin proszę zadzwoń
2 godziny proszę zadzwoń

w grupach
3 osoby

1 godzina £18 (w sumie £54) + £5 wieczorem
1.5 godzin proszę zadzwoń
2 godziny proszę zadzwoń