Strona główna

Koszty lekcji

Ćwiczenia wymowy

Czasowniki nieregularne

500 najczęściej używanych
angielskich słów

English language

Chinese flag 中国语文 Chinese flag

St.Georges church
(c) 2009 Martin Harris

Ćwiczenia wymowy

SLUCHAJ 50 najczęściej użuwanych czasowników nieregularnych (mp3 2.7MB)
CZYTAJ TEKST
50 najczęściej użuwanych czasowników nieregularnych (pdf 108KB) z tłumaczeniami po polsku - Bardzo skuteczne!


NOWE! /a:/ pronunciation (are, heart, can't, aren't)

NOWE! Żeby ściągnąć kliknij prawym przyciskiem mysza i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."
SŁUCHAĆ TEKST (mp3) (8min 2.3 MB)
CZYTAJ TEKST (pdf) (71 KB)

ing pronunciation (going, singing, ring, thing)
Żeby ściągnąć kliknij prawym przyciskiem mysza i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."
SŁUCHAĆ TEKST (mp3) (8mins 3.4 MB)
CZYTAJ TEKST (pdf) (123 KB)

ee and i sounds (seat/sit, eat/it, bean,bin)
Żeby ściągnąć kliknij prawym przyciskiem mysza i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."
SŁUCHAĆ TEKST (mp3) (10min 3.9 MB)
CZYTAJ TEKST (pdf) (71 KB)

th pronounciation (the, this, that, the theatre)
Żeby ściągnąć kliknij prawym przyciskiem mysza i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."
SŁUCHAĆ TEKST (mp3) (11min 4.5 MB)
CZYTAJ TEKST (pdf) (78 KB)(Żeby otwierać te pliki tekstu (pdf) trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader albo Foxit Reader 3.0)