Responsive image

Poezje angielskie

Tu można czytać i słuchać znanych poezji angielskich i innych inspirujących wierszy

If Rudyard Kipling

The Tyger William Blake
A Poison Tree William Blake
The Garden of Love William Blake
The Fly William Blake
The Sick Rose William Blake
London William Blake

Journey of the Magi T. S. Eliot
Ode to a Nightingale John Keats
A Girl Ezra Pound
The Second Coming W. B. Yeats
The Human Body Tsongkhapa
Love Czesław Miłosz

More to come!
Any requests?


If Rudyard Kipling

The Tyger William Blake

A Poison Tree William Blake

The Garden of Love William Blake

The Fly William Blake

The Sick Rose William Blake

London William Blake

Journey of the Magi T. S. Eliot

Ode to a Nightingale John Keats

A Girl Ezra Pound

The Second Coming W. B. Yeats

The Human Body Tsongkhapa

Love Czesław Miłosz

More to come!
Any requests?

Website design, images and all media
© 2021 Martin Harris