Strona główna

Koszty lekcji

Ćwiczenia wymowy

Czasowniki nieregularne

500 najczęściej używanych
angielskich słów

English language

Chinese flag 中国语文 Chinese flag

Norwich Cathedral Gate
(c) 2020 Martin Harris

Czasowniki nieregularne

Żeby ściągnąć plik kliknij prawym przyciskiem mysza na link i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."

Czasowniki nieregularne (pdf 142KB)
z tłumaczeniami po polsku.

50 najczęściej użuwanych czasowników nieregularnych (pdf 108KB) z tłumaczeniami po polsku - Bardzo skuteczne!
NOWE!! Sluchaj 50 najczęściej użuwanych czasowników nieregularnych (mp3 2.7MB)

(Żeby otwierać te pliki tekstu (pdf) trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader albo Foxit Reader 3.0)