Strona główna

Koszty lekcji

Ćwiczenia wymowy

Czasowniki nieregularne

500 najczęściej używanych
angielskich słów

English language

St.Peter Mancroft w nocy
(c) 2009 Martin Harris

500 najużywanych angielskich słów

Żeby ściągnąć plik kliknij prawym przyciskiem mysza na link i wybierz "save target as..." lub "save link as" lub "zapis jako..."

500 najczęściej używanych angielskich słów (pdf 173KB)
z tłumaczeniami po polsku.(Żeby otwierać te pliki tekstu (pdf) trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader albo Foxit Reader 3.0)